pl  /  en  /  de  /  ru

Kontakt

Lakma Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn

ul. Frysztacka 173

 

Tel. 33-852-66-01

e-mail: lakma@lakma.com

 

Ksiegowość” 33 852 66 13

 

LAKMA Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej

pod nr 0000314908, NIP 548-007-55-25, REGON 070007789, Wysokość kapitału zakładowego 5.007.100 zł