pl  /  en  /  de  /  ru

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

2. administratorem Danych Osobowych jest: LAKMA STREFA Sp z oo , 43-254 ul. Gajowa 7

 

3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lakma.com

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 

10. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz dla możliwości kontaktu z Tobą.
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu – potrzebny w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie. 
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową. 
 • Adres IP– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

11. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. 
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. 

 

12. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 

13. Żadnych danych z wyjątkiem potrzebnych do realizacji zamówienia (wysyłka produktów) nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego. 

 

Klauzula Zgody

 

Szanowni Państwo, każdorazowo do złożonej aplikacji rekrutacyjnej należy dołączyć poniższą klauzulę zgody:

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności dla Kandydatów dostępną na stronie  https://www.lakma.com/kariera.php.

                                                                                                              ………………………………………………………………………

                                                                                                              data i podpis Kandydata do pracy

 

Polityka Prywatności - Część informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LAKMA STREFA Sp z oo , 43-254 ul. Gajowa 7 ,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lakma.com,

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres  2 lat .

 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7) podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże brak wskazania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, uniemożliwi jego przebieg.

 

8) pozyskane dane osobowe w wyniku prowadzonej rekrutacji nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

Polityka prywatności/ klauzula informacyjna dla Klientów  Infolinii

 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

2. administratorem Danych Osobowych jest : LAKMA STREFA Sp z oo , ul.Gajowa 7 , 43-254 Warszowice

 

3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lakma.com

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  rozpatrzenia złożonej reklamacji/ udzielania odpowiedzi na zadane pytania  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w obsłudze  reklamacji :

 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organy państwowe lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.

 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową  w rozpatrywaniu reklamacji.

 

10. Na infolinii zbieramy  następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz dla możliwości kontaktu z Tobą.
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki uznanej reklamacji .
 • Nr telefonu – może być nam potrzebny dla możliwości kontaktu z Tobą
 • Adres email - może być nam potrzebny dla możliwości kontaktu z Tobą

 

11. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej infolinii.

 

12. Żadnych danych z wyjątkiem potrzebnych do realizacji reklamacji  (wysyłka produktów) nie udostępniamy osobom trzecim.